Tìm ngay việc làm tốt nhất
Tìm ngay việc làm tốt nhất
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
Giám đốc Chi nhánh
Mức lương : Trên 20tr VND
Lượt xem 190 | 31/12/2021 | Mã 1000RE03162
Thông tin công việc
Kinh nghiệm: 5 năm
Yêu cầu bằng cấp: Đại học
Số lượng cần tuyển:
Địa điểm làm việc: Hà Nội, Hải Phòng
Chức vụ: Quản lý cấp cao
Yêu cầu độ tuổi:
Yêu cầu giới tính:
Yêu cầu hồ sơ:
Phúc lợi
Mô tả công việc

1.Hoạt động điều hành

a)Thực thi các chiến lược của Công ty tại địa bàn, khu vực thuộc phạm vi Chi nhánh chịu trách nhiệm quản lý hệ thống phân phối và phát triển thị trường

b)Lên kế hoạch các chỉ tiêu KPIs cho đội ngũ ASM cấp dưới theo định hướng từ Ban lãnh đạo Công ty.

c)Quản lý đội ngũ bán hàng thực hiện kế hoạch chỉ tiêu KPIs ( doanh số/độ phủ/hiện diện sản phẩm/hình ảnh…) và mục tiêu được giao

d)Phối hợp với các bộ phận khác để lên kế hoạch kho vận, KPIs nhằm phục vụ mục tiêu bán hàng tại địa bàn, khu vực thuộc phạm vi Chi nhánh chịu trách nhiệm quản lý hệ thống phân phối và phát triển thị trường. 

e)Tổ chức/ xây dựng chương trình, mục tiêu thị phần, sản lượng kế hoạch tiêu thụ sản phẩm tại thị trường 

-Tổ chức phổ biến, triển khai, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện các chương trình, chính sách bán hàng cho nhân sự tại Chi nhánh và giám sát việc phổ biến cho khách hàng

-Xây dựng kế hoạch khảo sát, đánh giá thị trường, kế hoạch Kinh doanh định kỳ (tháng/quý/bán nien/năm)

-Xây dựng hệ thống thu thập, phân tích và đánh giá thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh, biện pháp đánh giá, kiểm tra giám sát hiệu quả công việc.

f)Chỉ đạo việc xây dựng các báo cáo thống kê, phân tích số liệu tình hình kinh doanh thuộc chức năng của Chi nhánh

g)Tổ chức tổng hợp, báo cáo định kỳ/ đột xuất tình trạng hoạt động của Chi nhánh theo yêu cầu (báo cáo bán hàng, báo cáo thị trường, báo cáo chương trình,…)

h)Đề xuất việc tăng chi phí hoạt động kinh doanh ở mức phù hợp theo chiến lược, mục tiêu, kế hoạch được phê duyệt nhằm đạt được các mục tiêu bán hàng, tăng trưởng, thị phần.

-Tổ chức nghiên cứu nhu cầu của người tiêu dùng, khách hàng, đối thủ cạnh tranh tìm kiếm các thị trường, địa bàn tiềm năng chưa được khai thác.

-Xây dựng ngân sách, chi phí hoạt động hỗ trợ bán hàng định kỳ (tháng, Quý, năm) theo từng kênh phân phối, thị trường, nhãn hàng

- Chỉ đạo công tác nghiên cứu, khảo sát thị trường, đề xuất thay đổi nhãn mác, bao bì, hình ảnh sản phẩm, tặng phẩm phù hợp với thị yếu người tiêu dùng tạo hiệu ứng truyền thông lan tỏa

i)Chỉ đạo, tổ chức triển khai các hoạt động tiêu thụ sản phẩm

-Thiết lập định hướng hoạt động phân phối, hệ thống kênh phân phối

-Tổ chức/ đại diện Công ty đàm phán, thương thảo với các nhà phân phối, đại lý lớn 

-Tổ chức triển khai các chương trình xúc tiến thương mại, đảm bảo các chương trình thực hiện đúng quy định

j)Quản lý hoạt động xúc tiến thương mại

-Phối hợp nghiên cứu, xây dựng các chương trình Trade cạnh tranh, phù hợp, hiệu quả-Quản lý, đánh giá tình hình triển khai chính sách bán hàng, chương trình hỗ trợ thương mại của từng Kênh phân phối, đánh giá tiến độ hiệu quả thực hiện.

-Chỉ đạo hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục thanh quyết toán các chương trình hỗ trợ thương mại

-Phối hợp triển khai các Hội nghị khách hàng, các chương trình sự kiện giới thiệu sản phẩm,… 

k)Đề xuất chương trình, chính sách hỗ trợ bán hàng (nội dung và ngân sách thực hiện) và tham gia họp phản biện phương án xây dựng chính sách với Ban lãnh đạo và Khối Kinh Doanh của Công ty.

l)Xây dựng và phân bổ chỉ tiêu kế hoạch sản lượng và kế hoạch chi phí của Chi nhánh; Gửi đề xuất cho công ty.

m)Tổ chức tiếp nhận và có ý kiến xử lý sản phẩm không phù hợp gửi Công ty

n)Giám sát việc tổ chức công tác nhập-xuất-sắp xếp-luân chuyển, bốc, xếp, giao nhận hàng hóa/ vỏ chai, két và quản lý hàng hóa trong kho của toàn Chi nhánh

o)Tổ chức thực hiện công tác kiểm kê, báo cáo Công ty về thực tế công tác vận chuyển, bốc xếp, tồn kho tại Kho CN

p)Tổ chức thực hiện các thủ tục thanh toán các chương trình khuyến mại, hỗ trợ bán hàng cho NPP/NHTT

2.Tài chính

a)Thực hiện các chỉ tiêu KPIs cam kết

b)Chịu trách nhiệm cho kết quả kinh doanh của Chi nhánh (Doanh thu/lợi nhuận/các chỉ tiêu về hiệu suất làm việc của nhân viên) 

c) Kiểm tra, giám sát các khoản chi phí phát sinh liên quan đến hoạt động của đơn vị

d)Tổ chức theo dõi, đôn đốc, thu hồi công nợ khách hàng/ đối tác đúng hạn

e)Xây dựng và kiểm soát kế hoạch sản lượng và kế hoạch chi phí của Chi nhánh 

f)Theo dõi, quản lý chi phí bán hàng tại Chi nhánh

g)Phê duyệt công tác mua sắm và thanh toán, hạch toán kế toán, quản lý hồ sơ, chứng từ kế toán và các nghiệp vụ liên quan đến hoạt động kinh doanh của Chi nhánh

3.Khách hàng

a)Thiết lập quan hệ với khách hàng bao gồm nhà phân phối/NHTT, đối tác tiêu thụ trong vùng.

b)Xác định khách hàng tiềm năng, thực hiện việc phân phối và bán hàng theo chiến lược Công ty trên thị trường phụ trách.

c)Phát triển thị phần, tăng cường nhận diện thương hiệu của Habeco tại điểm bán

d)Phối hợp với Khối Kinh doanh để xây dựng các tiêu chí đánh giá, lựa chọn NPP; Đề xuất danh sách NPP theo tiêu chí của Công ty

e)Tổ chức triển khai, theo dõi, quản lý hồ sơ khách hàng ký hợp đồng với Công ty (hợp đồng, phụ lục, uỷ quyền, cam kết, thanh lý…)

f)Phê duyệt kế hoạch phát triển và chăm sóc điểm bán, NHTT và giám sát NPP trong việc tuân thủ các quy định của công ty. Xây dựng và duy trì mối quan hệ của khách hàng với Chi nhánh

g)Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá và xử lý NPP sai phạm về vùng bán, giá bán theo thẩm quyền

h)Tổ chức xử lý các thông tin phản hồi, thắc mắc, khiếu nại của NPP/NHTT và xử lý theo thẩm quyền

4.Công tác hành chính-nhân sự

a)Dẫn dắt, truyền tải văn hóa Công ty và chịu trách nhiệm gắn kết đội ngũ bán hàng cấp dưới

b)Xây dựng năng lực của đội ngũ bán hàng theo yêu cầu của Công ty để thực hiện các mục tiêu kinh doanh dài hạn tại địa bàn phụ trách. Huấn luyện nội bộ cho nhân sự Khối Bán hàng của Chi nhánh.

c)Thu hút, tuyển dụng, cung cấp/ tư vấn nền tảng kiến thức phục vụ công tác quản lý/ quản trị và định hướng phát triển nghề nghiệp cho các vị trí cấp dưới của Chi nhánh

d)Đề xuất bộ máy tổ chức, định biên, tổ chức tuyển dụng, đào tạo huấn luyện, khen thưởng kỷ luật, văn hóa đội nhóm…

e)Tổ chức phân công, giao nhiệm vụ cho CBNV, giám sát, đánh giá, hỗ trợ, quản lý tiến độ chất lượng của toàn Chi nhánh

f)Quản lý hành chính của Chi nhánh (phê duyệt nghỉ phép, các khoản chi của CN, các giao dịch hành chính, quản lý tài sản, thông tin văn thư lưu trữ của CN…). Đề xuất các tiêu chí đánh giá kết quả công việc và trình Công ty; Giao, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện công việc cho các nhân sự của Chi nhánh

g)Chỉ đạo, phổ biến, duy trì, hướng dẫn cấp dưới chấp hành các chế độ, chính sách, các quy định, nội quy, quy chế của Nhà nước và Công ty

5.Thực hiện các nhiệm vụ khác theo các văn bản quy định của Công ty và phân công của người quản lý trực tiếp/Giám đốc Công ty

a)Tham gia nghiên cứu cải tiến chất lượng công việc của Chi nhánh.

-Tổ chức, nghiên cứu, đưa ra các khuyến nghị, đề xuất giải pháp cho các hoạt động kinh doanh, cải tiến nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của Chi nhánh

-Xem xét, tổng hợp các vấn đề không phù hợp trong quá trình thực hiện công việc của Chi nhánh, nghiên cứu, đề xuất các biện pháp khắc phục, phòng ngừa, cải tiến

 -Tổ chức thực hiện, đánh giá hiệu quả các biện pháp khắc phục, phòng ngừa tại bộ phận.

b)Tham gia góp ý, xây dựng nội quy, quy chế của Chi nhánh, Công ty theo đúng trình tự và thẩm quyền.

c)Duy trì, tổng hợp hệ thống ISO của Chi nhánh theo chức năng nhiệm vụ được phân công.

d)Đề xuất cải tiến, sửa đổi, điều chỉnh các văn bản trong quá trình triển khai công việc cho phù hợp với tình hình thực tế, nâng cao năng suất và chất lượng công việc

e)Tham mưu cho BLĐ về mô hình, hệ thống phân phối, các quy trình quản lý, quy trình tuyển dụng, xây dựng nội quy, chính sách bán hàng,… để cải thiện tình hình hoạt động

f)Tham mưu cho BLĐ và bộ phận liên quan đến công tác thống kê tổng hợp, điều vận

g)Tổ chức cập nhật, phổ biến kịp thời các văn bản Quy định của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực chuyên môn

h)Thẩm định rà soát phương án, giới thiệu nhà cung cấp các hàng hóa, dịch vụ phục vụ hoạt động kinh doanh của Chi nhánh hoặc trực tiếp tổ chức mua sắm hàng hóa (đối với những hạng mục được công ty giao quyền cho Chi nhánh tự chủ) gửi về công ty

i)Tổ chức mua sắm, nghiệm thu, thanh toán và theo dõi tình trạng sử dụng các hàng hóa, dịch vụ phục vụ hoạt động kinh doanh của Chi nhánh và được Công ty giao quyền cho Chi nhánh tự chủ

j)Thực hiện quan hệ đối nội, đối ngoại với các cơ quan chức năng tại địa phương

k)Chủ động tham mưu cho Cấp trên về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực phụ trách

l)Thực hiện công tác lưu trữ, bảo quản hồ sơ tài liệu; Quản lý máy móc, thiết bị lưu trữ, bảo vệ số liệu được phân công quản lý

m)Thực hiện các báo cáo định kỳ theo quy định và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cấp trên

n) Phê duyệt thủ tục thuê các đơn vị cung cấp dịch vụ ATVSLĐ và bảo vệ

o)Tổ chức xây dựng các quy định, quy trình, tiêu chuẩn, chính sách trong lĩnh vực chuyên môn của Chi nhánh

p)Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Cấp trên

v)Tuân thủ các nội quy, quy chế, quy định, quy trình làm việc của Công ty và Chi nhánh.

Yêu cầu công việc
 1. - Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Quản trị nhân sự

  - Ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quanÍt nhất 02 năm kinh nghiệm đảm nhiệm vị trí quản lý có từ 7 nhân viên trở lên

  -Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh ngành tiêu dùng nhanhCó kiến thức cơ bản về luật doanh nghiệp, luật lao động
  - Có kiến thức cơ bản về kế toán, thuế
  - Giao tiếp bằng Tiếng Anh ở mức độ cơ bản
  - Kỹ năng tổ chức và lập kế hoạch
  - Kỹ năng tổng hợp và phân tích
  - Kỹ năng tổ chức và giám sát công việc
  - Sáng tạo, chủ động.

Tuyển dụng nhanh
024 7105 8555