Điều khoản dịch vụ

  1. Điều khoản áp dụng

Quy chế của Sàn giao dịch điện tử Jobmoi.vn chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Quyết định ban hành kèm theo Quy chế này. Sàn giao dịch điện tử Jobmoi.vn có quyền và có thể thay đổi Quy chế này bằng cách thông báo lên Sàn giao dịch điện tử Jobmoi.vn cho các thành viên biết. Quy chế sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày Quyết định về việc sửa đổi Quy chế có hiệu lực. Việc thành viên tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Quy chế sửa đổi được công bố và thực thi đồng nghĩa với việc thành viên đã chấp nhận Quy chế sửa đổi này.

Quy chế hoạt động sẽ được Jobmoi.vn cập nhật bổ sung liên tục mà không cần thông báo trước. Thành viên tham gia Jobmoi.vn có trách nhiệm tuân theo quy chế hiện hành khi giao dịch trên website.

XII. Điều khoản cam kết

Mọi thành viên và đối tác, khách hàng khi sử dụng Jobmoi.vn làm giao dịch trên Jobmoi.vn thì đồng nghĩa việc các bên có liên quan đã chấp thuận tuân theo quy chế này.

Mọi thắc mắc của khách hàng xin vui lòng liên hệ với Jobmoi.vn theo thông tin dưới đây để được giải đáp:

Sàn giao dịch thương mại điện tử Jobmoi.vn

024 7105 8555