Quy chế hoạt động

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

JOBMOI.VN

 

 1. Nguyên tắc chung:

Sàn giao dịch điện tử Jobmoi.vn do CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TOPG VIỆT NAM thực hiện hoạt động và vận hành. Thành viên trên sàn giao dịch thương mại điện tử (gồm có người tìm việc/ứng viên, cộng tác viên và nhà tuyền dụng) là các thương nhân, tổ chức, cá nhân có hoạt động thương mại hợp pháp được Jobmoi.vn chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ do Sàn giao dịch thương mại điển tử Jobmoi.vn và các bên liên quan cung cấp

Bản Quy chế này ban hành các quy định bắt buộc áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch trên Jobmoi.vn với mục đích tạo ra một môi trường hoạt động cung cứng dịch vụ lao động thông qua website thương mại điện tử;

Các tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch trên sàn giao dịch thương mại điện tử Jobmoi.vn có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung quy chế này, đề án hoạt động của Jobmoi.vn và quy định của pháp luật;

Thông tin tuyển dụng/việc làm hoặc ứng viên tìm việc làm được đăng tải trên Sàn giao dịch thương mại điện tử Jobmoi.vn phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm theo quy định của pháp luật. Hoạt động đăng tin tuyển dụng qua Sàn giao dịch thương mại điện tử Jobmoi.vn phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của người cần tìm việc làm

Tất cả các nội dung trong bản quy chế này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào sàn được xem là đã tìm hiểu quyền và nghĩa vụ của mình và đồng ý bị ràng buộc bởi Quy chế hoạt động website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

Sàn giao dịch thương mại điện tử Jobmoi.vn có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào về Điều khoản và Điều kiện trong nội dung Quy chế này, vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web mà không cần thông báo trước. Thành viên vui lòng kiểm tra các điều kiện này để cập nhật các thay đổi. Và khi thành viên tiếp tục sử dụng trang web sau khi các thay đổi về Điều khoản và Điều kiện được đăng tải, có nghĩa là bạn chấp nhận với những thay đổi đó.

 1. Quy định chung

Tên Miền Sàn Giao dịch Thương mại Điện tử: Sàn giao dịch TMĐT Jobmoi.vn do CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TOPG VIỆT NAM phát triển với tên miền Sàn giao dịch là: www.jobmoi.vn (sau đây gọi tắt là: Sàn giao dịch TMĐT Jobmoi.vn).

Định nghĩa chung:

Thành viên: là bao gồm cả nhà tuyển dụng, cộng tác viên và người tìm việc/ứng viên đăng ký sử dụng trang web Jobmoi.vn.

- Thành viên tham gia giao dịch trên Sàn giao dịch Jobmoi.vn là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng tin tuyển dụng, cộng tác viên tuyển dụng hoặc tìm việc làm trên website Jobmoi.vn

- Thành viên phải đăng ký và cần cung cấp các thông tin cá nhân có liên quan, được Ban quản lý sàn TMĐT Jobmoi.vn chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT Jobmoi.vn.

- Khi bạn đăng ký là thành viên của Jobmoi.vn, thành viên hiểu rằng:

+ Thành viên có thể tạo một tài khoản cá nhân của mình để sử dụng.

+ Thành viên có thể đăng tin tuyển dụng theo đúng quy chuẩn, cam kết của thành viên hợp pháp đã công bố trên sàn.

Nhà tuyển dụng: là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ của Jobmoi.vn bao gồm: đăng tin tuyển dụng trực tuyến, đăng tin giới thiệu công ty, tìm hồ sơ ứng viên.

Cộng tác viên: là người tiến hành cộng tác với Jobmoi đăng tin tuyển dụng, lọc hồ sơ ứng viên.

Người tìm việc/ứng viên: là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu thông tin về việc làm và tạo hồ sơ trực tuyến dành để nộp ứng tuyển vào công việc yêu thích hoặc mong muốn được đăng trên website Jobmoi.vn. Người tìm việc có quyền đăng ký tài khoản hoặc không cần đăng ký.

Hàng hóa: được hiểu là “thông tin việc làm” được đăng tại các mục trên website Jobmoi.vn

Sản phẩm: là một hoặc nhiều dịch vụ có sẵn trong Danh sách Dịch vụ của Jobmoi.vn thông qua Đơn đặt hàng và/hoặc Hợp đồng Dịch vụ.

III. Quy trình giao dịch

 1. Quy trình dành cho người tìm việc

1.1. Đăng ký tài khoản

Người tìm việc/ứng viên có thể đăng ký thành viên thông qua các tài khoản liên kết Facebook, Google sẵn có hoặc tạo tài khoản mới bằng cách điền thông tin vào mẫu thông tin có sẵn của Jobmoi.vn

Sau khi đăng ký trở thành thành viên của sàn giao dịch TMĐT Jobmoi.vn, thành viên có thể tạo hồ sơ trực tuyển và ứng tuyển vào các vị trí việc làm phù hợp được đăng tải lên sàn giao dịch TMĐT jobmoi.vn

Sau khi tạo tài khoản, Thành viên phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về mật khẩu và các thông tin khác của tài khoản. Nếu tài khoản của Thành viên có hành động sai luật nào, đó là trách nhiệm trực tiếp của Thành viên. Sàn giao dịch TMĐT Jobmoi.vn có quyền điều tra, xóa bỏ hay từ chối các thông tin của bạn.

 

Bước 1. Đăng ký tài khoản

1.2. Tạo hồ sơ trực tuyến

- B1: đăng nhập tài khoản thành viên trên Jobmoi.vn

 

- B2: thành viên điền đầy đủ thông tin yêu cầu bắt buộc (thông tin cá nhân, công việc mong muốn, kinh nghiệm, học vấn và bằng cấp) và một vài thông tin không bắt buộc (thông tin thêm, hồ sơ đính kèm)

 

 

 

- B3: nhấp vào nút “quản lý hồ sơ” trên thanh Menu. Có thể tạo hồ sơ từng bước hoặc tạo hồ sơ file đính kèm

- B4: nhấp vào nút “lưu” để hoàn thành việc tạo hồ sơ trực tuyến.

 

- Để quản lý thông tin hồ sơ, thành viên sẽ cần nhấp vào nút “cập nhật tài khoản”

 

1.3. Nộp hồ sơ ứng tuyển trực tuyến

- B1: Lựa chọn công việc mà thành viên có nhu cầu. Tìm hiểu các thông tin liên quan đến công việc (điều kiện tuyển dụng, quyền lợi người làm….);

 

- B2: Chọn hồ sơ đã tạo trực tuyến/tải hồ sơ từ máy tính để ứng tuyển vào công việc

- B3: nhấp vào nút “ứng tuyển” để nộp hồ sơ ứng tuyển và hệ thống sẽ gửi email cho ứng viên xác nhận việc nộp hồ sơ ứng tuyển thành công (nếu ứng viên có điền thông tin email trong hồ sơ)

 

 

- B4: hồ sơ sẽ được gửi đến nhà tuyển dụng. Nhà tuyển dụng sẽ xác nhận lại thông tin với người tìm việc.

 1. Quy trình dành cho nhà tuyển dụng

2.1. Tạo tài khoản

Nhà tuyển dụng cần tạo tải khoản trước khi có thể sử dụng các sản phẩm dịch vụ trên Jobmoi.vn. Để tạo tài khoản nhà tuyển dụng cần điền các thông tin vào mẫu thông tin có sẵn của Jobmoi.vn

Sau khi tạo tài khoản thành công và tài khoản được kích hoạt và hợp lệ:

- Nhà tuyển dụng có thể bắt đầu chọn sử dụng dịch vụ đăng tin tuyển dụng.

- Nhà tuyển dụng có thể cập nhật thông tin nhà tuyển dụng bằng cách nhấp vào nút “hồ sơ công ty” trên menu.

2.2. Đăng quảng cáo tuyển dụng

Để đưa thông tin tuyển dụng lên website Jobmoi.vn nhà tuyển dụng cần đăng nhập vào tài khoản của mình

- B1: Nhà tuyển dụng cần có gói đăng tin tuyển dụng hợp lệ (thông qua việc mua dịch vụ đăng tuyển dụng) và nhấp vào trên nút Đăng tuyển dụng để bắt đầu

- B2: Điền thông tin tuyển dụng theo mẫu (chức danh tuyển dụng, mô tả công việc, yêu cầu công việc, thông tin liên hệ…)

- B3: Sau khi đăng công việc thành công và được kiểm duyệt nội dung xong thì công việc sẽ xuất hiện trên website Jobmoi.vn và khi đó người tìm việc có thể tìm và nộp hồ sơ ứng tuyển vào công việc này được.

- B4: Nhà tuyển dụng sẽ nhận hồ sơ ứng tuyển và bắt đầu xem xét hồ sơ ứng tuyển theo qui trình tuyển dụng.

 

 1. Quy trình dành cho Cộng tác viên

B1: Đăng ký tài khoản

Cộng tác viên có thể đăng ký thành viên thông qua các tài khoản liên kết Facebook, Google sẵn có hoặc tạo tài khoản mới bằng cách điền thông tin vào mẫu thông tin có sẵn của Jobmoi.vn

 

B2: Sau khi đăng ký trở thành cộng tác viên của sàn giao dịch TMĐT Jobmoi.vn, bạn sẽ liên hệ với doanh nghiệp qua những thông tin ở phía cuối của website, bạn sẽ được ban quản lý website Jobmoi.vn cung cấp một tài khoản để đăng nhập trên tài khoản của website https://Jobmoi.vn/

Sau khi tạo tài khoản, cộng tác viên phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về mật khẩu và các thông tin khác của tài khoản. Nếu tài khoản của Thành viên có hành động sai luật nào, đó là trách nhiệm trực tiếp của Thành viên. Sàn giao dịch TMĐT Jobmoi.vn có quyền điều tra, xóa bỏ hay từ chối các thông tin của bạn.

B3: Cộng tác viên nhập tên tài khoản và mật khẩu được ban quản lý website Jobmoi.vn cung cấp. Sau đó chọn mục “đăng nhập” và lựa chọn jobs phù hợp đang có sẵn trên hệ thống. Cộng tác viên tiến hành đăng tin tuyển dụng, lọc hồ sơ ứng viên, theo dõi kết quả và nhận hoa hồng (nếu đạt yêu cầu).

 1. Quy trình dành cho ban quản trị website:

Ban quản trị website Jobmoi.vn sẽ quản lý các thông tin về thành viên: bao gồm thông tin người tìm việc, hồ sơ người tìm việc, thông tin nhà tuyển dụng/công ty và các công việc tuyển dụng của nhà tuyển dụng, thông tin về dịch vụ sử dụng của nhà tuyển dụng, …và nhiều các tính năng quản lý khác.

4.1. Quản lý thành viên người tìm việc

Một vài tính năng chính trong quản lý người tìm việc/ứng viên và hồ sơ của ứng viên như sau:

- Quản lý thông tin người tìm việc

- Khóa/hủy bỏ tài khoản sử dụng của ứng viên

- Quản lý hồ sơ trực tuyến của người tìm việc

- Kiểm duyệt hồ sơ trực tuyến của người tìm việc

4.2. Quản lý thành viên nhà tuyển dụng

Một vài tính năng chính trong quản lý nhà tuyển dụng và công việc đăng tuyển, sử dụng dịch vụ của nhà tuyển dụng như sau

- Quản lý thông tin nhà tuyển dụng

- Khóa/hủy bỏ tài khoản sử dụng của nhà tuyển dụng

- Quản lý thông tin công việc của nhà tuyển dụng

- Quản lý thông tin dịch vụ sử dụng của nhà tuyển dụng

4.3. Quản lý thành viên cộng tác viên

Một vài tính năng chính trong quản lý cộng tác viên như sau:

- Quản lý thông tin cộng tác viên

- Khóa/hủy bỏ tài khoản sử dụng của cộng tác viên

Ngoài ra còn một số tính năng quản lý khác (quản lý danh mục, báo cáo,…) giúp ban quản trị quản lý Website Jobmoi.vn hiệu quả

 1. Chính sách, giao nhận, vận chuyển

Vì đặc tính dịch vụ cung cấp trên sàn TMĐT jobmoi.vn là dịch vụ hỗ trợ nguồn lực lao động nên không có quy trình giao nhận, vận chuyển hàng hóa.

 1. Quy trình xác nhận/ hủy đơn hàng

6.1 Quy trình xác nhận đơn hàng

Khi tiếp nhận đơn đặt hàng từ nhà tuyển dụng, nhân viên Jobmoi.vn sẽ kiểm tra thông tin đặt hàng từ người mua Jobmoi xác nhận (bằng điện thoại/tin nhắn/mail) cho Người Mua rằng đơn đặt hàng có hợp lệ hay không và sẽ đồng ý giao dịch của người mua hay không.

Thời gian xử lý đơn hàng trong khoảng từ 1 giờ đồng hồ đến 2 ngày, tuỳ thuộc vào phương thức thanh toán khách hàng lựa chọn và độ chính xác thông tin nguời cung cấp cho chúng tôi.

6.2 Hủy bỏ đơn hàng

Người mua có thể hủy đơn hàng trước 24 giờ kể từ thời điểm đơn hàng được xác nhận hợp lệ.

Đơn hàng đã hủy thì xem như người mua chưa xác lập đặt hàng

 1. Quy trình giải quyết tranh chấp khiếu nại

Khi phát sinh tranh chấp, CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TOPG VIỆT NAM đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của thành viên vào chất lượng dịch vụ của công ty.

Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch trên Jobmoi.vn sẽ được các bên thương lượng giải quyết, trong trường hợp không tự giải quyết được thì một trong hai bên có quyền đưa ra cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định pháp luật

Jobmoi.vn công khai cơ chế và quy trình giải quyết tranh chấp đối với các bên liên quan: giải quyết tranh chấp theo cơ chế trao đổi thỏa thuận thống nhất, các bên liên quan sẽ thực hiện theo quy trình trao đổi gián tiếp qua điện thoại, xác nhận văn bằng email, nếu vẫn chưa thỏa thuận được thì sẽ giải quyết thông qua gặp trực tiếp để cụ thể hóa vấn đề, giải quyết triệt để vấn đề mâu thuẫn giữa các bên sao cho có lợi nhất.

Địa chỉ nhận khiếu nại qua Email: topghanoi.com.vn

Địa chỉ nhận khiếu nại qua đường bưu điện: CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TOPG VIỆT NAM – Số 11 Ngõ 196 Đường Phú Diễn, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Quy trình, thời gian giải quyết khiếu nại cụ thể: Sau khi tiếp nhận thông tin khiếu nại, Jobmoi.vn sẽ xem xét trả lời khiếu nại trong vòng 03-05 ngày làm việc. Jobmoi.vn không chịu trách nhiệm trong trường hợp thông tin khiếu nại không đến được Jobmoi do lỗi của thành viên hoặc của bên thứ ba có liên quan. Kết quả giải quyết khiếu nại có thể được gửi đến thành viên qua email, điện thoại, địa chỉ của thành viên hoặc bằng một hình thức khác tùy theo thỏa thuận của các bên.

Jobmoi.vn luôn tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người tìm việc. Vì vậy, đề nghị các thành viên đăng tin tuyển dụng trên sàn cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin liên quan đến nội dung công việc. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Sau khi người tìm việc, người tuyển dụng đã giải quyết xong tranh chấp phải có trách nhiệm báo lại cho ban quản trị Jobmoi.vn. Trong trường hợp giao dịch phát sinh mâu thuẫn mà lỗi thuộc về người tuyển dụng: Jobmoi.vn sẽ có biện pháp cảnh cáo, khóa tài khoản hoặc chuyển cho cơ quan pháp luật có thẩm quyền tùy theo mức độ của sai phạm. Jobmoi.vn sẽ chấm dứt và gỡ bỏ toàn bộ tin bài về nội dung công việc của người tuyển dụng đó trên Jobmoi.vn

Trường hợp thành viên không đồng ý với kết quả giải quyết khiếu nại, kết quả giải quyết tranh chấp của Jobmoi.vn, thành viên có thể khởi kiện tại tòa án nhân dân có thẩm quyền.

 1. Quy trình thanh toán

Website Jobmoi.vn bán gói dịch vụ đăng tin tuyển dụng cho các công ty cần tuyển dụng nhân sự.

Để thanh toán, nhà tuyển dụng lựa chọn các cách sau: chuyển khoản, thanh toán trực tiếp tại văn phòng của jobmoi.vn

Nếu quá ngày thanh toán mà thành viên vẫn chưa thực hiện thanh toán phí dịch vụ, thì Jobmoi.vn có quyền tạm ngưng cung cấp dịch vụ cho đến khi việc thanh toán được thực hiện đầy đủ.

Jobmoi sẽ xuất hóa đơn thuế GTGT theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành ngay khi khách hàng yêu cầu. Khách hàng chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin xuất hóa đơn thuế GTGT.

 1. Đảm bảo an toàn giao dịch

Jobmoi.vn có trách nhiệm bảo đảm an toàn giao dịch trên sàn thương mại điện tử Jobmoi bằng những biện pháp kỹ thuật – nghiệp vụ và công cụ pháp lý phù hợp với quy định của pháp luật;

Jobmoi.vn cam kết thực hiện mọi biện pháp trong khả năng để ngăn ngừa những hành vi sau: Đánh cắp hoặc tiếp cận thông tin trái phép; Sử dụng thông tin trái phép; Thay đổi, phá hủy thông tin trái phép; chiếm đoạt tài khoản hoặc những hành khác làm ảnh hưởng đến an toàn giao dịch trên Jobmoi

Trường hợp thành viên gửi khiếu nại có liên quan đến việc an toàn giao dịch trên Jobmoi. Ngay khi tiếp nhận thông tin, Jobmoi.vn sẽ nhanh chóng thực hiện việc kiểm tra, xác minh. Trong trường hợp đúng như phản ánh của thành viên thì Jobmoi.vn sẽ liên hệ trực tiếp với thành viên để xử lý vụ việc trên tin thần khắc phục và thiện chí. Trường hợp hai bên không thể tự thoả thuận thì sẽ đưa ra Tòa án Nhân Dân có thẩm quyền để giải quyết.

Trong trường hợp hệ thống thông tin của Jobmoi.vn bị tấn công làm phát sinh nguy cơ mất thông tin của thành viên, Jobmoi sẽ thông báo cho cơ quan chức năng trong vòng 24 (hai mươi bốn) giờ sau khi phát hiện sự cố để cùng phối hợp xử lý.

Ngoài ra, Jobmoi tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai được sử dụng bất kỳ hình thức nào để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu trên Jobmoi. Chúng tôi nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống website. Mọi vi phạm sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi cũng như sẽ bị truy tố trước pháp luật nếu cần thiết. Mọi thông tin của thành viên tại Jobmoi.vn sẽ được chúng tôi bảo mật nhưng trong trường hợp pháp luật yêu cầu, chúng tôi buộc phải cung cấp thông tin này cho cơ quan pháp luật.

 1. Bảo vệ thông tin cá nhân khách hàng
 2. Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Sàn giao dịch TMĐT jobmoi.vn bao gồm: họ tên, mật khẩu, tên đăng nhập, email, điện thoại, địa chỉ khách hàng. Đây là các thông tin mà jobmoi.vn cần khách hàng cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để jobmoi.vn liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng.

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, khách hàn có trách nhiệm thông báo kịp thời cho sàn giao dịch TMĐT jobmoi.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

 1. Phạm vi sử dụng thông tin

Sàn giao dịch TMĐT jobmoi.vn sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để:

 • Cung cấp các dịch vụ đến khách hàng;
 • Gửi các thông báo về hoạt động trao đổi thông tin giữa khách hàng và sàn giao dịch TMĐT jobmoi.vn;
 • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo khách hàng;
 • Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong trường những trường hợp đặc biệt;
 • Không sử dụng thông tin của khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại jobmoi.vn.
 • Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Sàn giao dịch TMĐT jobmoi.vn có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.
 1. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự khách hàng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của jobmoi.vn

 1. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân
 • Công ty Cổ phần quốc tế TopG Việt Nam
 • Trụ sở chính: Số 11, ngõ 196, đường Phú Diễn, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 • Email: topghanoi.com.vn
 1. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu jobmoi.vn thực hiện việc này.

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến ban quản trị của Sàn giao dịch thương mại điện tử jobmoi.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, jobmoi.vn sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.

 1. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân của khách hàng trên jomoi.vn được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của jobmoi.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó, trừ những trường hợp pháp luật có quy định.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý của khách hàng.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dự liệu cá nhân thành viên, jobmoi.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của jobmoi.vn

Ban quản lý jobmoi.vn yêu cầu các cá nhân khi đăng ký dịch vụ, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, tên doanh ngiệp, mã số doanh nghiệp, mã số thuế, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán…, và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý jobmoi.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của khách hàng đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của khách hàng đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

VII. Quản lý thông tin xấu

      Cơ chế kiểm soát tự động                                                Cơ chế kiểm soát riêng

        Có quy định về đăng thông tin                                    Cơ chế giám sát khác

Đối với nhà tuyển dụng, trước khi đăng thông tin phải cung cấp mã số đăng ký kinh doanh hoặc các giấy phép khác có liên quan

 

 

Đối với ứng viên, trước khi đăng thông tin bắt buộc phải cung cấp mã số thuế cá nhân:

 

- Khi đăng ký tài khoản, hệ thống sẽ yêu cầu nhà tuyển dụng/ ứng viên phải cung cấp mã số doanh nghiệp/mã số thuế. Đồng thời, điền đầy đủ các thông tin liên quan đến tên, địa điểm, lĩnh vực hoạt động, quy mô nhân sự, tên người liên hệ, số điện thoại, email liên hệ.

- Sau khi nhà tuyển dụng/ứng viên đăng ký thành công tài khoản, phòng dịch vụ khách hàng của Jobmoi.vn sẽ check lại thông tin công ty trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và tiến hành gọi điện xác minh thông tin cũng như nhu cầu của nhà tuyển dụng. Sau khi thông tin đã được xác minh chính xác, tài khoản của nhà tuyển dụng sẽ được admin quản trị xét duyệt và nhà tuyển dụng có thể đăng tin lên website jobmoi.vn.

-    Sau khi khách hàng đăng tin tuyển dụng, hệ thống sẽ được hiển thị các bài đăng tại mục “Bài đăng chưa duyệt” trong phần quản lý của admin (chỉ có những nhân sự được phân công phụ trách tài khoản admin mới được quyền duyệt các bài đăng). Admin sẽ xem xét nội dung đăng tải của nhà tuyển dụng, đồng thời căn cứ vào quy định đối với đơn vị kinh doanh về việc Quản lý thông tin xấu để quyết định chuyển trạng thái bài đăng của nhà tuyển dụng và chỉ cho phép các tin đăng đạt tiêu chuẩn được hiển thị. Tất cả những bài đăng vi phạm sẽ bị xoá. Nếu thành viên tái phạm nhiều lần ban quản trị sẽ khoá tài khoản theo chế tài quản lý thông tin xấu.

- Bài viết phù hợp, có đầy đủ thông tin nhà tuyển dụng, mức lương, địa điểm, hình thức, số lượng cần tuyển, giới tính, chức vụ, kinh nghiệm, mô tả công việc, yêu cầu công việc, quyền lợi...và thông tin liên hệ admin sẽ cho duyệt và bài đăng sẽ hiện thị trên website

- Trường hợp bài viết thiếu các thông tin cần thiết hoặc vi phạm các điều kiện nào trong phần quản lý thông tin xấu thì admin sẽ vẫn tạm giữ bài đăng và chuyển sang bộ phận chăm sóc khách hàng. Bộ phận chăm sóc khách hàng Doanh nghiệp của jobmoi sẽ tiến hành liên hệ với khách hàng qua điện thoại (hoặc email) để hỗ trợ khách hàng trong khâu đăng thông tin bài viết. Sau khi hoàn tất sửa đổi, admin sẽ cho hiển thị bài viết theo quy định.

- Ban quản trị sẽ kiểm tra, đối chiếu thông tin và sẽ kích hoạt bài viết hiển thị lên website www.jobmoi.vn. Những thông tin tuyển dụng không tuân thủ theo quy định của pháp luật sẽ bị hệ thống từ chối ngay từ đầu

- Hệ thống đăng tin tuyển dụng tích hợp nhiều bộ lọc nhà tuyển dụng chỉ sử dụng bộ từ khóa bất kì, thu hẹp phạm vi kết quả chính xác như: ngành nghề, địa điểm làm việc, hình thức, mức lương, kinh nghiệm, cấp bậc, bằng cấp....

- Hệ thống tìm hồ sơ ứng viên nhà tuyển dụng chỉ sử dụng bộ từ khóa bất kì, thu hẹp phạm vi kết quả chính xác như: tỉnh thành, ngành nghề, hình thức và tìm kiếm nâng cao như: cấp bậc, trình độ và bằng cấp, kinh nghiệm, yêu cầu giới tính, ngày cập nhật, mức lương...

 

Nghiêm cấm các hành động

-     Trái với luật pháp của Việt Nam và quốc tế, xâm phạm quyền lợi của bên thứ 3, và trái với các chính sách website TMĐT jobmoi đề ra.

-     Sử dụng trái phép tài khoản, bài đăng và giao dịch của người khác.

-     Đăng các nội dung gây hiểu lầm, không chính xác, xuyên tạc hoặc gian lận.

-     Gửi thư rác các loại.

-     Dùng virus, phần mềm độc hại, ... gây ảnh hưởng đến hoạt động của trang web hay xâm phạm đến quyền lợi tài sản của người sử dụng.

-     Copy hay sửa đổi nội dung trang web bao gồm bản quyền, logo, nhãn hiệu.

-     Sử dụng thông tin của người dùng khác mà không được đồng ý.

Chế tài:

-     Xóa các sản phẩm tài khoản đã đăng.

-     Đình chỉ/ chấm dứt hoạt động của tài khoản.

-     Phạt tiền hoặc có những chế tài luật pháp cho các hành động vi phạm gây thiệt hại.

VIII. Trách nhiệm trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật

Khi thực hiện các giao dịch trên sàn, bắt buộc các thành viên phải thực hiện đúng theo các quy trình hướng dẫn.

Ban quản lý sàn giao dịch TMĐT Jobmoi.vn cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho các thành viên tham gia giao dịch. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến các cá nhân, tổ chức không thể tham gia giao dịch được thì các cá nhân, tổ chức thông báo cho Ban điều hành Sàn giao dịch TMĐT qua địa chỉ email: topghanoi.com.vn, chúng tôi sẽ khắc phục lỗi trong thời gian sớm nhất, tạo điều kiện cho khách hàng tham gia sàn giao dịch TMĐT jobmoi.vn.

Ban điều hành sàn giao dịch TMĐT jobmoi.vn sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của khách hàng không đến được ban điều hành hoặc phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do ban điều hành gây ra hoặc do bất kỳ 01 trở ngại khách quan khác khiến việc giải quyết lỗi kỹ thuật ngoài khả năng cho phép của Jobmoi.vn.

 1. Quyền và nghĩa vụ của ban quản lý website thương mại điện tử Jobmoi
 2. Quyền của Ban quản lý Website TMĐT www.jobmoi.vn
 3. Website TMĐT www.jobmoi.vn sẽ tiến hành cung cấp dịch vụ cho những thành viên tham gia sau khi đã hoàn thành các thủ tục và các điều kiện bắt buộc mà Website TMĐT www.jobmoi.vn nêu ra.
 4. Từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt cung cấp dịch vụ cho thành viên trong trường hợp có cơ sở chứng minh thành viên cung cấp thông tin không chính xác, không đầy đủ, vi phạm pháp luật, đạo đức.
 5. Website TMĐT jobmoi.vn có thể chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng một hoặc tất cả các dịch vụ của thành viên và sẽ thông báo cho thành viên trong thời hạn ít nhất là một (01) tháng trong trường hợp thành viên vi phạm các Quy chế của website TMĐT jobmoi hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên Website TMĐT jobmoi.
 6. Website TMĐT jobmoi sẽ xem xét việc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu thành viên không tham gia hoạt động giao dịch và trao đổi thông tin trên Website TMĐT www.jobmoi.vn liên tục trong ba (03) tháng. Nếu muốn tiếp tục trở thành thành viên và được cấp lại quyền sử dụng dịch vụ thì phải đăng ký lại từ đầu theo mẫu và thủ tục của Website TMĐT jobmoi.
 7. Website TMĐT www.jobmoi.vn có thể chấm dứt ngay quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu website TMĐT jobmoi phát hiện thành viên đã phá sản, bị kết án hoặc đang trong thời gian thụ án, trong trường hợp thành viên tiếp tục hoạt động có thể gây cho website TMĐT jobmoi trách nhiệm pháp lý, có những hoạt động lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây mất đoàn kết đối với các thành viên khác của website TMĐT jobmoi, hoạt động vi phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam. Trong trường hợp chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng dịch vụ thì tất cả các chứng nhận, các quyền của thành viên được cấp sẽ mặc nhiên hết giá trị và bị chấm dứt.
 8. Website TMĐT jobmoi sẽ giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên Website TMĐT www.jobmoi.vn theo các quy định pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Tất cả các biểu tượng, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của Website TMĐT jobmoi. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.
 9. Website TMĐT jobmoi giữ quyền được thay đổi bảng, biểu giá dịch vụ và phương thức thanh toán trong thời gian cung cấp dịch vụ cho thành viên theo nhu cầu và điều kiện khả năng của website TMĐT www.jobmoi.vn và sẽ báo trước cho thành viên thời hạn là một (01) tháng.
 10. Nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban quản lý Website www.jobmoi.vn
 11. Website cung cấp dịch vụ có trách nhiệm xây dựng, thực hiện “cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của người bán trên Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử được thực hiện chính xác đầy đủ” theo quy định tại Điều 36 Nghị định 52/2013/NĐ-CP.
 12. Yêu cầu người sử dụng dịch vụ trên sàn giao dịch thương mại điện tử cung cấp các thông tin theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 Điều 29 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP khi đăng ký sử dụng dịch vụ cụ thể như:
 13. Tên và địa chỉ trụ sở của thương nhân, tổ chức hoặc tên và địa chỉ thường trú của cá nhân.
 14. Số, ngày cấp và nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân, hoặc số, ngày cấp và đơn vị cấp quyết định thành lập của tổ chức, hoặc mã số thuế cá nhân của cá nhân.
 15. Số điện thoại hoặc một phương thức liên hệ trực tuyến khác.
 16. Ngăn chặn và loại bỏ khỏi website những thông tin dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật và hàng hóa hạn chế kinh doanh theo quy định.
 17. Loại bỏ khỏi website những thông tin giả, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và các hàng hóa, dịch vụ vi phạm pháp luật khác khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh có căn cứ xác thực về những thông tin này.
 18. Yêu cầu Nhà Bán Hàng các hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ kinh

doanh có điều kiện trên website của mình phải cung cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện

kinh doanh đối với hàng hóa, dịch vụ đó (trong trường hợp pháp luật quy định phải có

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh).

 1. Hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật, cung cấp thông tin đăng ký, lịch sử giao dịch và các tài liệu khác về đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên Website thương mại điện tử JOBMOI.VN.
 2. Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử JOBMOI.VN chịu trách nhiệm xây dựng Website bao gồm một số công việc chính như: nghiên cứu, thiết kế, mua sắm các thiết bị phần cứng và phần mềm, kết nối Internet, xây dựng chính sách phục vụ cho hoạt động Website cung cấp dịch vụ sàn thương mại JOBMOI.VN trong điều kiện và phạm vi cho phép.
 3. Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử JOBMOI.VN sẽ tiến hành triển khai và hợp tác với các đối tác trong việc xây dựng hệ thống các dịch vụ, các công cụ tiện ích phục vụ cho việc giao dịch của các thành viên tham gia và người sử dụng trên Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử JOBMOI.VN.
 4. Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử JOBMOI.VN có trách nhiệm đứng ra làm trung gian trong việc hòa giải nếu xảy ra tranh chấp giữa nhà tuyển dụng và ứng viên. Sàn thương mại điện tử JOBMOI.VN sẽ tiếp nhận thông tin phản ảnh, khiếu nại và kiểm tra nội dung phản ánh khiếu nại đó. Nếu xét thấy những phản ánh đó là đúng sàn thương mại sẽ yêu cầu bên còn lại phải giải trình về những thông tin đó. Tùy theo mức độ sai phạm Website cung cấp dịch vụ sàn thương mại điện tử JOBMOI.VN sẽ có phướng án giải quyết yêu cầu đền bù và khóa tài khoản.
 5. Website TMĐT chịu trách nhiệm xây dựng, bổ sung hệ thống các kiến thức, thông tin về: nghiệp vụ thương mại điện tử, hệ thống văn bản pháp luật thương mại trong nước và quốc tế, thị trường nước ngoài, cũng như các tin tức có liên quan đến hoạt động của Website TMĐT JOBMOI.VN.
 6. Website cung cấp dịch vụ sàn thương mại điện tử JOBMOI.VN sẽ tiến hành các hoạt động xúc tiến, quảng bá Website cung cấp dịch vụ sàn thương mại điện tử JOBMOI.VN ra thị trường nước ngoài trong phạm vi và điều kiện cho phép, góp phần mở rộng, kết nối đáp ứng các nhu cầu tìm kiếm bạn hàng và phát triển thị trường nước ngoài của các thành viên tham gia Website cung cấp dịch vụ sàn thương mại điện tử JOBMOI.VN.
 7. Website cung cấp dịch vụ sàn thương mại điện tử JOBMOI.VN sẽ cố gắng đến mức cao nhất trong phạm vi và điều kiện có thể để duy trì hoạt động bình thường của Website cung cấp dịch vụ sàn thương mại điện tử JOBMOI.VN và khắc phục các sự cố như: sự cố kỹ thuật về máy móc, lỗi phần mềm, hệ thống đường truyền internet, nhân sự, các biến động xã hội, thiên tai, mất điện, các quyết định của cơ quan nhà nước hay một tổ chức liên quan thứ ba. Tuy nhiên nếu những sự cố trên xảy ra nằm ngoài khả năng kiểm soát, là những trường hợp bất khả kháng mà gây thiệt hại cho thành viên thì Website cung cấp dịch vụ sàn thương mại điện tử JOBMOI.VN không phải chịu trách nhiệm liên đới.
 8. Đăng ký thiết lập website cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử theo quy định tại Nghị định Số: 52/2013/NĐ-CP và công bố các thông tin đã đăng ký trên trang chủ website.
 9. Xây dựng và công bố công khai trên website quy chế hoạt động theo quy định tại Điều 38 Nghị định Số: 52/2013/NĐ-CP; theo dõi và bảo đảm việc thực hiện quy chế đó trên sàn giao dịch thương mại điện tử.
 10. Lưu trữ thông tin đăng ký của các thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử và thường xuyên cập nhật những thông tin thay đổi, bổ sung có liên quan.
 11. Thiết lập cơ chế cho phép thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử thực hiện được quy trình giao kết hợp đồng theo quy định tại Mục 2 Chương II Nghị định Số: 52/2013/NĐ-CP nếu website có chức năng đặt hàng trực tuyến.
 12. Áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh của thương nhân, tổ chức, cá nhân và thông tin cá nhân của người tiêu dùng.
 13. Có biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh về hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật trên website.
 14. Công bố công khai cơ chế giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch trên website. Khi khách hàng trên website phát sinh mâu thuẫn với người bán hoặc bị tổn hại lợi ích hợp pháp, phải cung cấp cho khách hàng thông tin về người bán, tích cực hỗ trợ khách hàng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
 15. Tuân thủ các quy định về bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng quy định tại Mục 1 Chương V Nghị định Số: 52/2013/NĐ-CP.

ư. Thực hiện các quy định tại Mục 2 Chương II Nghị định Số: 52/2013/NĐ-CP nếu website có chức năng đặt hàng trực tuyến cho các phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ hoặc thẻ khách hàng thường xuyên.

 1. Thực hiện các quy định tại Mục 2 Chương V Nghị định Số: 52/2013/NĐ-CP nếu website có chức năng thanh toán trực tuyến.
 2. Xây dựng và công bố trên website cơ chế tiếp nhận, giải quyết các khiếu nại của Khách Hàng về chất lượng hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại hoặc hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại.
 3. Khi có thay đổi về một trong các nội dung Quy chế của Sàn giao dịch điện tử Jobmoi.vn chính thức được áp dụng tại thời điểm ngay sau thời điểm công bố. Quy chế hoạt động sẽ được Jobmoi.vn cập nhật bổ sung liên tục mà không cần thông báo trước. Thành viên tham gia Jobmoi.vn có trách nhiệm tuân theo quy chế hiện hành khi giao dịch trên website.
 4. Quyền và nghĩa vụ của thành viên tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử Jobmoi
 5. Quyền và trách nhiệm của Nhà tuyển dụng

Quyền của Nhà tuyển dụng tham gia sàn thương mại điện tử Jobmoi.vn

 1. Khi đăng ký trở thành Thành viên của Website TMĐT jobmoi và được Website TMĐT jobmoi chấp thuận, Thành viên sẽ được khởi tạo tài khoản để tham gia tận hưởng các ưu đãi nằm trong hệ thống của jobmoi và tiến hành đăng tin tuyển dụng của mình trên Website TMĐT jobmoi. Thành viên sẽ được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để được vào sử dụng các dịch vụ, quản lý tài khoản và các thông tin lịch sử sử dụng tài khoản mình trên Website TMĐT jobmoi
 2. Nhà tuyển dụng sẽ được nhân viên của Website hướng dẫn sử dụng được các công cụ, tính năng cần thiết để quản lý tài khoản và các đơn hàng trên sàn thương mại điện tử.
 3. Nhà tuyển dụng được đăng tin tuyển dụng của mình và hưởng các chính sách ưu đãi do ban quản trị sàn thương mại điện tử đề ra trong quá trình hoạt động theo hợp đồng/ thỏa thuận đã ký kết.
 4. Thành viên có quyền đóng góp ý kiến cho Website cung cấp dịch vụ sàn thương mại điện tử JOMOI.VN trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư, đến trực tiếp văn phòng, hoặc email đến cho Website cung cấp dịch vụ sàn thương mại điện tử JOMOI.VN tại địa chỉ : …….

Trách nhiệm và nghĩa vụ của Nhà Tuyển dụng

 1. Cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin cho thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử khi đăng ký sử dụng dịch vụ:

− Tên và địa chỉ trụ sở của thương nhân, tổ chức hoặc tên và địa chỉ thường trú của cá nhân.

− Số, ngày cấp và nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân (nếu có), hoặc số, ngày cấp và đơn vị cấp quyết định thành lập của tổ chức (nếu có), hoặc mã số thuế cá nhân, số CMND của cá nhân.

− Số điện thoại hoặc một phương thức liên hệ trực tuyến khác.

 1. Cung cấp đầy đủ thông tin về tin tuyển dụng khi đăng tin tuyển dụng trên website jobmoi.vn

− Thông tin về tin tuyển dụng

− Thông tin về vị trí tuyển dụng

− Thông tin về điều yêu cầu tuyển dụng

− Thông tin về địa điểm tuyển dụng

− Thông tin về số lượng tuyển dụng

 1. Đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin tuyển dụng cung cấp trên website jobmoi.vn.
 2. Cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại điện tử.
 3. Tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định của pháp luật có liên quan khác khi cung ứng dịch vụ trên website TMĐT.
 4. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.
 5. Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật, lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình.
 6. Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Website TMĐT jobmoi về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.
 7. Thành viên cam kết những thông tin cung cấp cho Website TMĐT jobmoi và những thông tin đăng tải lên Website TMĐT jobmoi là chính xác và hoàn chỉnh. Thành viên đồng ý giữ và thay đổi các thông tin trên Website TMĐT jobmoi là cập nhật, chính xác và hoàn chỉnh.
 8. Thành viên sẽ được nhân viên của Website TMĐT jobmoi hướng dẫn sử dụng được các công cụ, các tính năng phục vụ cho việc quản lý tài khoản và sử dụng các dịch vụ tiến ích trên Website TMĐT jobmoi.
 9. Thành viên có quyền đăng tin tuyển dụng trên trang website với đầy đủ các thông tin sau: tên, địa chỉ, số điện thoại và các thông tin liên hệ khác của nhà tuyển dụng, mô tả vị trí tuyển dụng, yêu cầu tuyển dụng, địa điểm tuyển dụng, thời gian tuyển dụng, số lượng tuyển dụng. Thành viên có quyền đóng góp ý kiến cho Website TMĐT jobmoi trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư hoặc email đến cho Website jobmoi.
 10. Thành viên chịu trách nhiệm về những thông tin tuyển dụng của mình.
 11. Thành viên tự chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh của thông tin Doanh nghiệp và các thông tin khác cũng như toàn bộ quá trình giao dịch với các đối tác trên Website jobmoi. Khi ứng viên ứng tuyển nhà tuyển dụng cam kết các thông tin tuyển dụng đúng như nội dung nêu trên website.
 12. Thành viên có trách nhiệm cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại điện tử
 13. Thành viên phải tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định của pháp luật có liên quan khác khi đăng tin tuyển dụng trên Website thương mại điện tử.
 14. Thành viên cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của Website TMĐT jobmoi vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe dọa, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Webiste TMĐT jobmoi hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì Thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.
 15. Thành viên cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Website TMĐT jobmoi cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Website TMĐT jobmoi trong bản quy chế này.
 16. Thành viên không được hành động gây mất uy tín của Website TMĐT jobmoi dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các Thành viên bằng cách sự dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Website TMĐT jobmoi.

Quyền và trách nhiệm của ứng viên trên website:

 1. Khi đăng ký trở thành Thành viên của Website TMĐT jobmoi và được Website TMĐT jobmoi chấp thuận, Thành viên sẽ được khởi tạo tài khoản để tham gia tận hưởng các ưu đãi nằm trong hệ thống của jobmoi. Thành viên sẽ được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để được vào sử dụng các dịch vụ, quản lý tài khoản và các thông tin lịch sử sử dụng ưu đãi của mình trong hệ thống jobmoi
 2. Thành viên sẽ có thể xem các thông tin tuyển dụng từ các nhà tuyển dụng được đăng trên website jobmoi.vn. Khi xem các thông tin tuyển dụng trên website thành viên có thể ứng tuyển trực tiếp hoặc gửi mail, gọi điện cho nhà tuyển dụng.
 3. Thành viên có thể tạo hồ sơ ứng tuyển trên website jobmoi.vn
 4. Thành viên có quyền đóng góp ý kiến cho Website TMĐT jobmoi trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư hoặc email đến cho Website jobmoi.
 5. Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật, lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Website TMĐT jobmoi về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.
 6. Điều khoản áp dụng

Quy chế của Sàn giao dịch điện tử Jobmoi.vn chính thức được áp dụng tại thời điểm áp dụng ngay sau thời điểm công bố. Sàn giao dịch điện tử Jobmoi.vn có quyền và có thể thay đổi Quy chế này bằng cách thông báo lên Sàn giao dịch điện tử Jobmoi.vn cho các thành viên biết. Quy chế sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày Quyết định về việc sửa đổi Quy chế có hiệu lực. Việc thành viên tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Quy chế sửa đổi được công bố và thực thi đồng nghĩa với việc thành viên đã chấp nhận Quy chế sửa đổi này.

Quy chế hoạt động sẽ được Jobmoi.vn cập nhật bổ sung liên tục mà không cần thông báo trước. Thành viên tham gia Jobmoi.vn có trách nhiệm tuân theo quy chế hiện hành khi giao dịch trên website.

Khi có thay đổi về một trong các nội dung Quy chế của Sàn giao dịch điện tử Jobmoi.vn chính thức được áp dụng tại thời điểm ngay sau thời điểm công bố. Đồng thời, thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử phải thông báo cho tất cả các đối tượng sử dụng dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử ít nhất 5 ngày trước khi áp dụng những thay đổi đó.

XII. Điều khoản cam kết

Mọi thành viên và đối tác, khách hàng khi sử dụng Jobmoi.vn làm giao dịch trên Jobmoi.vn thì đồng nghĩa việc các bên có liên quan đã chấp thuận tuân theo quy chế này.

Mọi thắc mắc của khách hàng xin vui lòng liên hệ với Jobmoi.vn theo thông tin dưới đây để được giải đáp:

Sàn giao dịch thương mại điện tử Jobmoi.vn

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TOPG VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 11 Ngõ 196 Đường Phú Diễn, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 024 7105 8555         Email: topghanoi.com.vn

024 7105 8555