CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM XUẤT KHẨU ĐỒNG GIAO
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM XUẤT KHẨU ĐỒNG GIAO
Địa chỉ: Phường Trung Sơn - Thành phố Tam Điệp - Tỉnh Ninh Bình, Trung Sơn, Tam Điệp, Ninh Bình
Vị trí tuyển dụng
Tên công ty / Tổ chức Khu vực Mức lương Ngày hết hạn
024 7105 8555