024 7105 8555 Số 11, Ngõ 196 Đường Phú Diễn - Quận Bắc Từ Liêm - TP. Hà Nội
立即查找 [数字] 最佳职位
立即查找 [数字] 最佳职位
领先公司
最近一次访问量最大的公司
Công ty TNHH GMG Việt Nam
Viet Tin HR
LOXSON_Logistics
TOPG Việt Nam
Qisda Việt Nam
Công ty TNHH WNC Việt Nam
拥有最新求职者的公司
听了很多书
发布日期: 03/12/2019

领导者需要了解的关于开放式办公室的事实

上班的人们越来越多的互动空间,在工作中彼此支持,这要归功于...
发布日期: 03/12/2019

面试时“回避”雇主的艺术

上班的人们越来越多的互动空间,在工作中彼此支持,这要归功于...
发布日期: 03/12/2019

当被问及“您的老薪水是多少?

上班的人们越来越多的互动空间,在工作中彼此支持,这要归功于...
发布日期: 28/07/2020

9 Bí quyết tuyển dụng nhân tài

Nghệ thuật tuyển dụng thực ra là một hình thức truyền bá thuần túy vì bạn không chỉ đơn...
024 7105 8555